Instalatia electrica trebuie verificata periodic !

De ce trebuie verificată periodic instalația electrică ?

tablou electric

De multe ori mergem pe principiul las’ că merge și așa. Dacă lucrurile merg nu-ți bate capul să le îmbunătățești sau să le verifici. Nu se știe ce mai descoperi. Problema e că mergând pe această idee se produc incendii, explozii, scurgeri de gaz, electrocutări și alte necazuri. Dacă instalația electrică încă funcționează după 5 ani fără verificări nu înseamnă că totul e perfect. Înseamnă că stai pe o bombă cu ceas. Orice instalație se degradează în timp. Din această cauză se fac verificări regulate și măsurători PRAM.

Ce sunt măsurătorile PRAM?

PRAM vine de la Protecție prin Relee Automatizare și Măsură. Probabil că pentru noi, oamenii de rând, aceste cuvinte nu spun nimic. Măsurătorile PRAM fac parte dintr-o serie de verificări periodice făcute de specialiști pentru siguranța utilizatorilor de energie electrică și echipamente electronice și electrocasnice. Verificările PRAM au în vedere împământările, prizele de 220V, tablourile electrice și restul instalațiilor existente la nivelul unei case sau instituții. Specialiștii fac diverse măsurători pentru a determina integritatea cablurilor, echipamentelor și împământărilor. De integritatea împământărilor depinde protecția împotriva trăsnetelor și a incendiilor care pot urma după un astfel de eveniment. Firmele acreditate să facă măsurători PRAM vor face o evaluare atentă a tuturor componentelor instalației electrice, vor depista eventualele neajunsuri și vor întocmi un raport.

De ce se fac verificările PRAM?

arc brasov

Măsurătorile PRAM au în vedere în special legarea instalațiilor electrice la pământ. Dacă legarea la pământ este întreruptă sau necorespunzătoare în orice mod atunci protecția împotriva electrocutării și a șocurilor electrice provenite de la trăsnete este pur și simplu inexistentă. Priza de pământ este paratrăsnetul care asigură direcționarea și descărcarea energiei electrice spre pământ. Instalațiile electrice și mai ales prizele de pământ sunt predispuse la factori de mediu precum umiditatea, presiunea atmosferică și coroziunea care produc îmbătrânirea și uzura uneori prematură a unor componente esențiale. Din această cauză sunt necesare măsurători PRAM și reparații periodice. Siguranța personalului unei instituții depinde de aceste verificări. Există nenumărate cazuri de incendii datorate instalațiilor electrice vechi care n-au fost verificate periodic și care au costat vieți omenești și bunuri materiale.

Cine poate face aceste verificări?

aparate pram

Există diverse firme specializate care dețin aparatura și au expertiza necesară efectuării unor astfel de verificări. Oferta de servicii a unor astfel de firme include și restul verificărilor periodice nu doar cele PRAM. Unele verificări sunt necesare pentru evaluarea riscului de electrocutare, altele pentru securitatea instalațiilor iar altele pentru măsurarea diverșilor parametri ai instalației. În urma solicitării, specialiștii acreditați se vor deplasa la fața locului și vor face niște verificări preliminare. După verificările preliminare se va trece la examinarea amănunțită a tuturor componentelor incluse în măsurătorile PRAM. Se vor întocmi rapoarte și se vor face reparațiile necesare. În urma acestor rapoarte se va primi avizul de funcționare.

Verificarea instalațiilor și primirea unui aviz favorabil de funcționare este absolut necesară atât pentru consumatorii casnici cât și pentru cei industriali. Siguranța noastră de zi cu zi depinde de verificările făcute de specialiști. Accidentele sunt parte din viață dar necazurile produse din neglijență nu mai pot fi puse în categoria accidentelor. Suntem responsabili de viața noastră și a celor din jurul nostru. Amânarea unor verificări poate produce dezastre de proporții.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *